Leden maken de federatie

Waardevol lidmaatschap

Federatie TMV is een beroepsorganisatie waarvan het persoonlijk lidmaatschap openstaat voor taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende goederen. Lid worden is alleen mogelijk als het werkterrein valt onder een van de secties.

Proeve van bekwaamheid

Het lidmaatschap is verbonden aan een aantal vereisten. Zo waarborgen we dat de kwaliteit van het werk van de leden past bij de normen die Federatie TMV nastreeft.

Ten eerste committeert u zich bij aanmelding aan de Statuten, Reglementen en Protocollen van de federatie.

Ten tweede moet u een aantal examens halen bij Federatie TMV om lid te kunnen worden.

Gecertificeerd zijn en blijven

Het lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met een certificeringssysteem. U moet als lid gecertificeerd zijn én blijven. De certificering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke, externe instantie Hobéon SKO. Ook moeten leden zich houden aan de voorwaarden en regels van Federatie TMV, waaronder het Reglement Gedrags- en beroepsregels.

Procedure lidmaatschap

Aanmelden

Als u lid wilt worden van Federatie TMV doorloopt u een heel traject. U vraagt lid te worden via info@federatie-tmv.nl. Daarna ontvangt u een aanvraagformulier dat u tekent en retourneert. Vanaf dit moment bent u kandidaat.

Intakegesprek en vervolgtraject

Daarna volgt een intakegesprek waarin vastgesteld wordt of u geschikt bent als lid. Er wordt beoordeeld waarom u lid wilt worden en of u bereid bent te (blijven) werken volgens de regels en ethische normen van Federatie TMV.

Na een positief gesprek start het traject om lid te worden. Belangrijke formele onderdelen van dit traject zijn, dat u de vereiste examens moet hebben gehaald en dat u via Hobéon SKO gecertificeerd moet zijn.

Stappenplan 

Indien u nog geen examens heeft gedaan en/of nog niet gecertificeerd bent, verloopt het traject om lid te worden volgens een stappenplan.

Begunstiger

Deze vorm van lidmaatschap is voorbehouden aan leden die stoppen met hun werk als taxateur, makelaar of veilinghouder vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar die toch zijdelings betrokken willen blijven bij hun vak. Leden die begunstiger willen worden kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt per certificaat:
Kandidaat lidmaatschap € 200
Regulier lidmaatschap € 400
Begunstiger € 120

Deze bedragen zijn exclusief het eenmalig verschuldigde entreegeld van € 75. Bij omzetting van kandidaat naar regulier lidmaatschap komt het entreegeld te vervallen.

Wanneer een lid zowel taxateur en/of makelaar als veilinghouder is, wordt tweemaal € 400 in rekening gebracht en eenmalig entreegeld.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

De contributie geldt voor een heel kalenderjaar. Als een (kandidaat) lid toetreedt in het lopende jaar, dan is de volgende staffel van toepassing:
Aanmelding in het eerste kwartaal: 100%
Aanmelding in het tweede kwartaal: 75%
Aanmelding in het derde kwartaal: 50%
Aanmelding in het vierde kwartaal: 25%

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan per e-mail tot en met 30 september van een kalenderjaar. De opzegging gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar. Opzeggingen ná 30 september gaan in op 1 januari van het jaar daarop.

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

Copyright © 2020

Federatie TMV

 

Proeve van bekwaamheid

Het lidmaatschap is verbonden aan een aantal vereisten. Zo waarborgen we dat de kwaliteit van het werk van de leden past bij de normen die Federatie TMV nastreeft.

Ten eerste committeert u zich bij aanmelding aan de Statuten, Reglementen en Protocollen van de federatie.

Ten tweede moet u een aantal examens halen bij Federatie TMV om lid te kunnen worden.

Gecertificeerd zijn en blijven

Het lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met een certificeringssysteem. U moet als lid gecertificeerd zijn én blijven. De certificering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke, externe instantie Hobéon SKO. Ook moeten leden zich houden aan de voorwaarden en regels van Federatie TMV, waaronder het Reglement Gedrags- en beroepsregels.

Procedure lidmaatschap

Aanmelden

Als u lid wilt worden van Federatie TMV doorloopt u een heel traject. U vraagt lid te worden via info@federatie-tmv.nl. Daarna ontvangt u een aanvraagformulier dat u tekent en retourneert. Vanaf dit moment bent u kandidaat.

Intakegesprek en vervolgtraject

Daarna volgt een intakegesprek waarin vastgesteld wordt of u geschikt bent als lid. Er wordt beoordeeld waarom u lid wilt worden en of u bereid bent te (blijven) werken volgens de regels en ethische normen van Federatie TMV.

Na een positief gesprek start het traject om lid te worden. Belangrijke formele onderdelen van dit traject zijn, dat u de vereiste examens moet hebben gehaald en dat u via Hobéon SKO gecertificeerd moet zijn.

Stappenplan 

Indien u nog geen examens heeft gedaan en/of nog niet gecertificeerd bent, verloopt het traject om lid te worden volgens een stappenplan.

Begunstiger

Deze vorm van lidmaatschap is voorbehouden aan leden die stoppen met hun werk als taxateur, makelaar of veilinghouder vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar die toch zijdelings betrokken willen blijven bij hun vak. Leden die begunstiger willen worden kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt per certificaat:
Kandidaat lidmaatschap € 200
Regulier lidmaatschap € 400
Begunstiger € 120

Deze bedragen zijn exclusief het eenmalig verschuldigde entreegeld van € 75. Bij omzetting van kandidaat naar regulier lidmaatschap komt het entreegeld te vervallen.

Wanneer een lid zowel taxateur en/of makelaar als veilinghouder is, wordt tweemaal € 400 in rekening gebracht en eenmalig entreegeld.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

De contributie geldt voor een heel kalenderjaar. Als een (kandidaat) lid toetreedt in het lopende jaar, dan is de volgende staffel van toepassing:
Aanmelding in het eerste kwartaal: 100%
Aanmelding in het tweede kwartaal: 75%
Aanmelding in het derde kwartaal: 50%
Aanmelding in het vierde kwartaal: 25%

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan per e-mail tot en met 30 september van een kalenderjaar. De opzegging gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar. Opzeggingen ná 30 september gaan in op 1 januari van het jaar daarop.