Zoeken in:

Veilinghouders

Waarom een RegisterVeilinghouder(bedrijf)?

Registerveilinghoudersbedrijf is het keurmerk van het betrouwbare veilinghuis, want zo mag een veilinghuis zich pas noemen als aan een groot aantal verplichtingen en een bepaalde beleidsvoering wordt voldaan. De hele erkenningsregeling voor veilinghouders en veilinghoudersbedrijven treft u elders op de site aan maar een aantal van die verplichtingen willen wij hier toch uitlichten:

• het hebben van een rekening Stichting Derdengelden, waarop de kopers hun betalingen doen, zodat deze gelden buiten de bedrijfsexploitatie blijven. De inbrengers / verkopers krijgen zodoende altijd hun geld, zelfs wanneer het veilinghuis in financiële problemen zou raken.

• het verzekeren van de aan haar zorgen toevertrouwde zaken tegen wettelijke aansprakelijkheid en risico's als diefstal, brand etc.

• het schriftelijk bevestigen van met de inzender gemaakte afspraken (limieten, fotokosten etc.)

• het hanteren van algemene voorwaarden met een terugnameregeling

• tijdig informatie verstrekken over de opbrengst van het kavel na afloop van de veiling en de termijn en de wijze van uitbetaling

Kopen op de veiling

Heeft u op de kijkdagen iets gezien wat u zou willen kopen, maar durft u dat niet omdat u niet weet hoe kopen op de veiling in z'n werk gaat, dan adviseren wij u het artikel "kopen op de veiling" te lezen.

Verkopen via de veiling

Heeft u nog nooit iets laten veilen dan is het verstandig voor u daartoe overgaat eerst kennis te nemen van de spelregels.

Waar moet u op letten, wat zijn uw rechten als verkoper, wat staat er in de algemene voorwaarden en wat kost de dienst van de veilinghouder .............allemaal zaken die in het artikel "Verkopen op de veiling" aan de orde komen.

Algemene voorwaarden

De Federatie TMV heeft voor haar leden adviesvoorwaarden opgesteld. In de algemene voorwaarden is alles geregeld wat van belang is in de relatie tussen de klant en de makelaar, de taxateur of de veilinghouder.

Vraag als inbrenger of koper altijd naar de algemene voorwaarden die het veilinghoudersbedrijf hanteert.