Op 18 augustus 2022 heeft het Tuchtcollege Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (TMV) uitspraak in het hoger beroep gedaan in een klacht die was ingediend op 26 augustus 2021. Onder verwijzing naar art. 17.7. van het Reglement Tijdelijke Regeling Tuchtrechtspraak Federatie TMV wordt hierbij een geanonimiseerde versie van de uitspraak gepubliceerd.