Asbest is een onderwerp dat niet alleen maar in het verleden speelde. Er komen nog altijd voorwerpen en gebouwen voor de dag die met of van asbest zijn gemaakt en daardoor een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft naar aanleiding van een aantal bij TMV-leden geconstateerde voorvallen contact gezocht met Federatie TMV. Dit was aanleiding om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren in de vorm van een training asbestherkenning.

Het onderwerp speelt niet alleen bij de secties Motorvoertuigen en Machinerieën, maar ook bij bijvoorbeeld Kunst, antiek en inboedel-goederen. Daarom worden alle secties voor deze training uitgenodigd.

De training heeft een interactief karakter. Aan de hand van diverse materiaalmonsters wordt de cursist in de praktijk getraind in het herkennen van asbestverdachte materialen.

Een korte samenvatting van de inhoud van de training:

 • Wat is asbest?
 • De verschillende soorten asbest en eigenschappen
 • Gezondheidsrisico’s
 • Asbesttoepassingen
 • De asbestinventarisatie
 • Asbestsanering
 • Eindcontroles
 • Overige aandachtspunten: risicobeoordeling
 • Herkenbaarheid van monsters

De training wordt gehouden op 17 mei 2022 en de tijdsduur is 1 dagdeel.

De kosten voor deze training bedragen € 75,00.

U krijgt hiervoor bij volledige deelname:

 • hand-outs van de presentatie
 • een cursusboek
 • een deelnamecertificaat
 • drie PE-punten

Locatie van de training Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond

U kunt zich voor 15 maart 2022 aanmelden via het e-mailadres: info@federatie-tmv.nl