Stappenplan lidmaatschap

 1. U dient via de website een verzoek in om lid te worden.
 2. Het secretariaat bevestigt namens het Hoofdbestuur de ontvangst van het verzoek en stuurt u per e-mail exemplaren van de statuten en reglementen, alsmede het aanvraagformulier.
 3. Dit formulier moet door u worden ondertekend en geretourneerd. Hiermee verklaart u de bedoelde stukken te hebben ontvangen en dat u zich houdt aan de regels en normen die bij de Federatie TMV van toepassing zijn.
 4. Het secretariaat informeert het Hoofdbestuur en het betreffende Sectiebestuur van uw voornemen om lid te worden en verstrekt hen de door u ingezonden stukken.
 5. Vervolgens gaat (een deel van) het Hoofdbestuur met u in gesprek om uw motivatie te toetsen en verwachtingen over en weer te delen. Hierbij is in ieder geval het Hoofdbestuurslid aanwezig dat deel uitmaakt van de betreffende sectie.
 6. Het Sectiebestuur adviseert vervolgens het Hoofdbestuur over uw aanvraag. Daarna beslist het Hoofdbestuur of u voor het lidmaatschap in aanmerking komt. Het Hoofdbestuur kan beslissen om uw verzoek af te wijzen (waartegen beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep) of om het aanvraagtraject te laten doorlopen.
 7. Hierna wordt uw aanvraag voorgelegd aan de leden van de betreffende Sectie. Zij hebben drie weken de tijd om te reageren.
 8. Mede aan de hand van de reacties adviseert het Sectiebestuur het Hoofdbestuur over de aanvraag, waarna het Hoofdbestuur beslist over het vervolg van uw aanvraagtraject.
  Het Hoofdbestuur heeft twee mogelijkheden:
  a. afwijzen (bijvoorbeeld omdat gegronde bezwaren vanuit de leden zijn genoemd). Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.
  b. aanhouden. Dit betekent dat het traject om lid te worden wordt vervolgd.
 9. U gaat de fase in dat u examens moet gaan doen. Al naar gelang uw kennis en ervaring zal met het Sectiebestuur worden bekeken wat u moet doen om het niveau van de exameneisen te halen. Zo wordt bij de Sectie Motorvoertuigen een ervarings-/begeleidingstraject aangeboden.
 10. Na het behalen van de vereiste examens kunt u zich via Hobéon SKO laten certificeren.

  Na het behalen van de examens en certificering
 11. U dient via het secretariaat een schriftelijk verzoek in om lid te worden.
 12. Het secretariaat stuurt u per e-mail een aanvraagformulier toe.
 13. Dit formulier moet door u worden ondertekend en voorzien van de benodigde bijlagen worden geretourneerd.
 14. Het secretariaat informeert het Hoofdbestuur over uw verzoek.
 15. Het Hoofdbestuur wint advies in bij het Sectiebestuur.
 16. Het Hoofdbestuur beslist over uw verzoek. Normaal gesproken is dit besluit positief. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen zal het Hoofdbestuur negatief beslissen, bijvoorbeeld omdat in dit stadium geen VOG meer kan worden overlegd.
 17. U bent lid geworden, wordt ingeschreven in het Register en u wordt ingedeeld in de Sectie van uw professie.

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

Copyright © 2020

Federatie TMV

 

 1. U dient via de website een verzoek in om lid te worden.
 2. Het secretariaat bevestigt namens het Hoofdbestuur de ontvangst van het verzoek en stuurt u per e-mail exemplaren van de statuten en reglementen, alsmede het aanvraagformulier.
 3. Dit formulier moet door u worden ondertekend en geretourneerd. Hiermee verklaart u de bedoelde stukken te hebben ontvangen en dat u zich houdt aan de regels en normen die bij de Federatie TMV van toepassing zijn.
 4. Het secretariaat informeert het Hoofdbestuur en het betreffende Sectiebestuur van uw voornemen om lid te worden en verstrekt hen de door u ingezonden stukken.
 5. Vervolgens gaat (een deel van) het Hoofdbestuur met u in gesprek om uw motivatie te toetsen en verwachtingen over en weer te delen. Hierbij is in ieder geval het Hoofdbestuurslid aanwezig dat deel uitmaakt van de betreffende sectie.
 6. Het Sectiebestuur adviseert vervolgens het Hoofdbestuur over uw aanvraag. Daarna beslist het Hoofdbestuur of u voor het lidmaatschap in aanmerking komt. Het Hoofdbestuur kan beslissen om uw verzoek af te wijzen (waartegen beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep) of om het aanvraagtraject te laten doorlopen.
 7. Hierna wordt uw aanvraag voorgelegd aan de leden van de betreffende Sectie. Zij hebben drie weken de tijd om te reageren.
 8. Mede aan de hand van de reacties adviseert het Sectiebestuur het Hoofdbestuur over de aanvraag, waarna het Hoofdbestuur beslist over het vervolg van uw aanvraagtraject.
  Het Hoofdbestuur heeft twee mogelijkheden:
  a. afwijzen (bijvoorbeeld omdat gegronde bezwaren vanuit de leden zijn genoemd). Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.
  b. aanhouden. Dit betekent dat het traject om lid te worden wordt vervolgd.
 9. U gaat de fase in dat u examens moet gaan doen. Al naar gelang uw kennis en ervaring zal met het Sectiebestuur worden bekeken wat u moet doen om het niveau van de exameneisen te halen. Zo wordt bij de Sectie Motorvoertuigen een ervarings-/begeleidingstraject aangeboden.
 10. Na het behalen van de vereiste examens kunt u zich via Hobéon SKO laten certificeren.

  Na het behalen van de examens en certificering
 11. U dient via het secretariaat een schriftelijk verzoek in om lid te worden.
 12. Het secretariaat stuurt u per e-mail een aanvraagformulier toe.
 13. Dit formulier moet door u worden ondertekend en voorzien van de benodigde bijlagen worden geretourneerd.
 14. Het secretariaat informeert het Hoofdbestuur over uw verzoek.
 15. Het Hoofdbestuur wint advies in bij het Sectiebestuur.
 16. Het Hoofdbestuur beslist over uw verzoek. Normaal gesproken is dit besluit positief. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen zal het Hoofdbestuur negatief beslissen, bijvoorbeeld omdat in dit stadium geen VOG meer kan worden overlegd.
 17. U bent lid geworden, wordt ingeschreven in het Register en u wordt ingedeeld in de Sectie van uw professie.