Een belangrijke nieuwe stap in de professionalisering van de taxatiebranche

Op 14 juni 2023 is door de Federatie TMV, in samenwerking met het Examenadviesburo, voor de allereerste keer het examen Recht & Ethiek georganiseerd.  

Het verschil maken

De Federatie TMV onderscheidt zich doordat ze de enige organisatie is van registertaxateurs, registermakelaars en registerveilinghouders in roerende zaken waarvan de leden écht zijn gecertificeerd en wel door een daarvoor geaccrediteerde, onafhankelijke organisatie.

Bij de invoering van nieuwe statuten, reglementen en protocollen, enkele jaren geleden, is ook besloten om de examenstructuur te gaan aanpassen voor nieuwe leden.

Iedere sectie binnen de Federatie TMV biedt nu een aantal examens aan, bestaande uit een theoretisch examen en een praktijkexamen. Kandidaten die lid willen worden moeten deze twee pittige examens succesvol afronden. Hieraan is een derde examen toegevoegd: het examen Recht & Ethiek. Dit examen is voor alle kandidaten identiek, ongeacht de sectie.

Voor wie

Voor kandidaatleden van de Federatie TMV is het halen van dit examen een verplichting om lid te kunnen worden. Ook voor de huidige leden is er de mogelijkheid om het examen te volgen. Bij een positief resultaat krijgen zij een diploma Recht & Ethiek. 

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap? Kijk hier voor meer informatie.

Opzet

Om het examen te kunnen doen, dienen door de kandidaten werkcolleges te worden gevolgd, die zijn verdeeld over drie modules. Deze werkcolleges worden verzorgd door externe deskundigen.

De werkcolleges kunnen ook worden gevolgd door de leden van de Federatie TMV, zodat ze hun kennis op diverse onderdelen op peil kunnen houden. Hiervoor kunnen PE-punten worden verkregen.

Inhoud

Een belangrijk deel van het curriculum bestaat uit de nieuwe interne regels die door de Federatie TMV zijn geïmplementeerd. In de werkcolleges worden de diverse bepalingen uit de interne regels toegelicht. Wat is de gedachte achter een bepaling, welke situaties kunnen in praktijk voorkomen etc.

Daarnaast wordt een aantal andere ethische en juridische onderwerpen onder de loep genomen. Deze onderwerpen zullen per jaar verschillen, als gevolg van veranderende wetgeving of nieuwe wet- en regelgeving.

In het komende examen komen de volgende onderwerpen aan bod.

  • Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV

            – Fundamentele beginselen

            – Bedreigingen

            – Professioneel gedrag

            – Vakbekwaamheid

            – Integriteit

            – Onafhankelijkheid

            – Zorgvuldigheid en transparantie

            – Vertrouwelijkheid

            – Verzekeringsplicht

  • Reglement Erecode Leden Federatie TMV
  • Tuchtrecht
  • Van opdrachtbevestiging naar taxatierapport

            – Eerste contact met de klant

            – Opdracht aannemen of niet

            – Opdracht voorwaarden, vereisten

            – Akkoord

            – Aan de slag

            – Opstellen rapport, vereisten

            – Wel of niet motivering van de waardetaxatie

            – Foto’s wel of niet

            – Hulp van derden

            – Hulp van andere taxateurs (4-ogenprincipe)

            – Afronding, vereisten

            – Bewaren van gegevens, spelregels

  • Model taxatierapport
  • Algemene Voorwaarden
  • Waardedefinities
  • AVG
  • Wwft

Kijk bij de examendata wanneer de werkcolleges gegeven worden en wanneer het examen plaatsvindt.