Persbericht
Haastrecht, 11 februari 2021

De Federatie TMV, beroepsorganisatie van taxateurs, makelaars en veilinghouders, maakt een grote professionaliseringsslag met het formuleren van een nieuwe standaard voor waardedefinities. Deze definities zijn van belang voor de vaststelling van de waarde van roerende zaken. Herijking werd noodzakelijk geacht vanwege een te groot aantal begrippen die ook nog eens verschillend worden uitgelegd. De nieuwe standaard is niet alleen voor eigen gebruik: iedereen profiteert ervan.

De Federatie TMV viert dit jaar haar 70-jarig jubileum. Sinds de oprichting in 1951 is de vereniging een anker voor de beroepsbranche en dé koepelorganisatie op het gebied van roerende zaken. Naast het meer voor de hand liggende kunst en antiek, gaat het ook om waardebepaling en veiling van machinerieën en bedrijfsinventarissen, hedendaagse of klassieke vervoersmiddelen en levende have. Bijna iedereen onderschat de transacties en handelsverkeer in roerende zaken: het is een miljardenbusiness.

Omdat in de branche een wildgroei was ontstaan aan begrippen en de interpretatie ervan, ontstond behoefte aan helderheid en standaardisering. De TMV heeft haar jarenlange ervaring en deskundigheid de afgelopen twee jaar in een taskforce ingezet om te komen tot een uniformering van de waardebegrippen, gebaseerd op internationale standaarden. Deze zijn onder leiding van Ir Pieter Zijlmans samen met de leden opgezet volgens de meest recente wet- en regelgeving. Vervolgens werden ze door externe deskundigen wetenschappelijk getoetst, onder wie prof. dr. Tom Berkhout, hoogleraar Vastgoed, directeur van Nyenrode’s Real Estate Center en academisch directeur van Nyenrode’s Master Fiscaal Recht: ‘van de circa 80 begrippen die er bestonden rond ‘marktwaarde’, is dat nu teruggebracht tot één kernbegrip, waar iedereen zich aan moet houden. In de vastgoedsector is iets vergelijkbaars gedaan. Zo weet de klant wat hij mag verwachten, en met de onderbouwde rapporten heeft de taxateur of veilinghouder ook iets om op terug te vallen. Het is heel goed dat TMV deze stap heeft gezet, het is een essentiële kwaliteitsverbetering voor de hele sector.’

Neem bijvoorbeeld een machine, die verschillende waarden kan hebben: een vervangingswaarde, marktwaarde en een executiewaarde. De eigenaar wil zijn machine verzekeren tegen brand en heeft dan te maken met een vervangingswaarde. Diezelfde machine krijgt een andere waarde als de ondernemer deze wil verkopen: de marktwaarde. Die marktwaarde wordt echter beïnvloed door de condities waarop je kunt verkopen: als je tijd hebt om de machine aan te bieden aan verschillende kopers, en te wachten op het beste bod, kan de waarde hoger uitvallen. Maar als diezelfde ondernemer failliet is gegaan en zijn bedrijfsinventaris per executie moet worden verkocht, is er sprake van een executiewaarde, die weer veel lager kan liggen. Een professionele taxateur kan desgevraagd deze verschillende waarden gemotiveerd inschatten onder verwijzing naar referenties in de markt. Belangrijke voorwaarde die de TMV nu stelt, is dat alle taxatierapporten onderbouwd zijn: hoe zijn die waarden tot stand gekomen?

Paul Kerckhoffs, voorzitter TMV: ‘Onze standaard voor waardedefinities bevordert een beter begrip en stelt de consument in staat een eigen mening te vormen – of het nu gaat om een Rembrandt, een paard, een hoogwaardige machine, een oldtimer of een erfstuk van je tante:iedereen krijgt in zijn leven wel een keer te maken met waardebepaling van roerende zaken. Het is dan belangrijk om betrouwbare en heldere informatie te krijgen. Vandaag beantwoorden wij met onze uniformering van waardebegrippen aan deze maatschappelijke behoefte.’

U vindt hier de nieuwe waardedefinities voor roerende zaken.