Zoeken in:

Aanbevolen waardedefinities

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verschillende waardedefinities, al is het maar voor een inboedelverzekering of bij de verdeling van een erfenis.
Termen als nieuwwaarde en vervangingswaarde zijn algemeen bekend maar wat is het verschil tussen veilingwaarde en waarde in het economisch verkeer? Inzicht in deze materie is cruciaal omdat de waardering van een voorwerp, inboedel of verzameling afhangt van het doel van de waardebepaling. Zo zal de vervangingswaarde voor de verzekering vaak tweemaal zo hoog zijn als de veilingwaarde van hetzelfde voorwerp. Vandaar dat een RegisterTaxateur of RegisterMakelaar altijd eerst zal vragen naar het doel van de taxatie.

De Federatie heeft voor haar leden 'aanbevolen waardedefinities' opgesteld. Termen als "verkoopwaarde" zijn onhelder, onduidelijk, en zult u in de door de Federatie aanbevolen waardedefinities niet aantreffen.

Ook maakt het verschil of er kunst en /of antiek getaxeerd moet worden of machinerieën en bedrijfsinventarissen; voor kunst, antiek, juwelen, muziekinstrumenten en andere kostbaarheden worden andere waardedefinities aanbevolen dan voor machinerieën en bedrijfsinventarissen of hedendaagse of klassieke motorvoertuigen.