Inhoud examen recht & ethiek

Een belangrijk deel van het curriculum bestaat uit de nieuwe interne regels die door de Federatie TMV zijn geïmplementeerd. In de werkcolleges worden de diverse bepalingen uit de interne regels toegelicht. Wat is de gedachte achter een bepaling, welke situaties kunnen in praktijk voorkomen etc.

Daarnaast wordt een aantal andere ethische en juridische onderwerpen onder de loep genomen. Deze onderwerpen zullen per jaar verschillen, als gevolg van veranderende wetgeving of nieuwe wet- en regelgeving.

In het komende examen komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV

            – Fundamentele beginselen

            – Bedreigingen

            – Professioneel gedrag

            – Vakbekwaamheid

            – Integriteit

            – Onafhankelijkheid

            – Zorgvuldigheid en transparantie

            – Vertrouwelijkheid

            – Verzekeringsplicht

 • Reglement Erecode Leden Federatie TMV
 • Tuchtrecht
 • Van opdrachtbevestiging naar taxatierapport

            – Eerste contact met de klant

            – Opdracht aannemen of niet

            – Opdracht voorwaarden, vereisten

            – Akkoord

            – Aan de slag

            – Opstellen rapport, vereisten

            – Wel of niet motivering van de waardetaxatie

            – Foto’s wel of niet

            – Hulp van derden

            – Hulp van andere taxateurs (4-ogenprincipe)

            – Afronding, vereisten

            – Bewaren van gegevens, spelregels

 • Model taxatierapport
 • Algemene Voorwaarden
 • Waardedefinities
 • AVG
 • Wwft

Er wordt uitgegaan van een theorie-examen van 40 vragen. De vragen worden gemaakt door externe inhoudsdeskundigen, niet zijnde de docenten die het onderwijs van de modules verzorgen.

U kunt hier de toestmatrijs inzake het examen vinden.

Het examen kan drie keer afgelegd worden. Als een kandidaat voor de derde keer zakt, volgt een afkoelingsperiode van vijf jaar.

De drie modules maken onderdeel uit van één toets.

De examens worden afgenomen in het bedrijfsgebouw van het Examenadviesburo. Er is gekozen de uitvoering van het examen neer te leggen bij het Examenadviesburo. Hiermee wordt onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit gewaarborgd.

Kijk bij de examendata wanneer de werkcolleges gegeven worden en wanneer het examen plaatsvindt.

Indien u het examen recht & ethiek wilt doen, kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar het algemeen secretariaat via info@federatie-tmv.nl.

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

TMV Linkedin

Nationale Dag van Waarde

 

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

 

Copyright © 2022

Federatie TMV

 

About the Federation 

 

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

 

Fotografie: iStockphoto, Getty images, Sophie Eekman en Federatie TMV

Design en realisatie: Faam

Een belangrijk deel van het curriculum bestaat uit de nieuwe interne regels die door de Federatie TMV zijn geïmplementeerd. In de werkcolleges worden de diverse bepalingen uit de interne regels toegelicht. Wat is de gedachte achter een bepaling, welke situaties kunnen in praktijk voorkomen etc.

Daarnaast wordt een aantal andere ethische en juridische onderwerpen onder de loep genomen. Deze onderwerpen zullen per jaar verschillen, als gevolg van veranderende wetgeving of nieuwe wet- en regelgeving.

In het komende examen komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV

            – Fundamentele beginselen

            – Bedreigingen

            – Professioneel gedrag

            – Vakbekwaamheid

            – Integriteit

            – Onafhankelijkheid

            – Zorgvuldigheid en transparantie

            – Vertrouwelijkheid

            – Verzekeringsplicht

 • Reglement Erecode Leden Federatie TMV
 • Tuchtrecht
 • Van opdrachtbevestiging naar taxatierapport

            – Eerste contact met de klant

            – Opdracht aannemen of niet

            – Opdracht voorwaarden, vereisten

            – Akkoord

            – Aan de slag

            – Opstellen rapport, vereisten

            – Wel of niet motivering van de waardetaxatie

            – Foto’s wel of niet

            – Hulp van derden

            – Hulp van andere taxateurs (4-ogenprincipe)

            – Afronding, vereisten

            – Bewaren van gegevens, spelregels

 • Model taxatierapport
 • Algemene Voorwaarden
 • Waardedefinities
 • AVG
 • Wwft

Er wordt uitgegaan van een theorie-examen van 40 vragen. De vragen worden gemaakt door externe inhoudsdeskundigen, niet zijnde de docenten die het onderwijs van de modules verzorgen.

U kunt hier de toestmatrijs inzake het examen vinden.

Het examen kan drie keer afgelegd worden. Als een kandidaat voor de derde keer zakt, volgt een afkoelingsperiode van vijf jaar.

De drie modules maken onderdeel uit van één toets.

De examens worden afgenomen in het bedrijfsgebouw van het Examenadviesburo. Er is gekozen de uitvoering van het examen neer te leggen bij het Examenadviesburo. Hiermee wordt onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit gewaarborgd.

Kijk bij de examendata wanneer de werkcolleges gegeven worden en wanneer het examen plaatsvindt.

Indien u het examen recht & ethiek wilt doen, kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar het algemeen secretariaat via info@federatie-tmv.nl.