Afschaffing derdenrekening veilinghuizen door banken schaadt bescherming consument

Haastrecht, 7 mei 2018 – De brancheorganisatie Federatie TMV maakt zich grote zorgen over de weigering van banken om nog langer derdenrekeningen voor veilinghuizen te willen aanhouden.

Derdenrekeningen zijn zogenaamde kwaliteitsrekeningen die als doel hebben ervoor te zorgen dat gelden voor derden afgescheiden van het bedrijfsvermogen worden bewaard. In Nederland maken notarissen, advocaten en deurwaarders gebruik van derdenrekeningen. Ze zijn daartoe meestal wettelijk verplicht. Ook veilingen behoren tot een beroepsgroep waar het gebruikelijk is dat geld van anderen op een beschermde bankrekening staat.

De Federatie TMV heeft tientallen jaren geleden al het gebruik van een derdenrekening verplicht gesteld voor haar veilinghouders-leden. Deze leden worden nu in heel Nederland geconfronteerd met banken die derdenrekeningen opheffen en banken die weigeren dergelijke rekeningen te openen.

Dit betekent dat veilinghuizen, die namens een verkopende partij voorwerpen veilen, en van de kopende partij de aankoopkosten innen, de bedragen waarop de verkopers recht hebben, niet meer via een veilige derdenrekening op afstand kunnen zetten.

Voor consumenten (zowel kopers als verkopers) kan het verdwijnen van de derdenrekening schadelijk zijn. Denk aan de situatie dat een veilinghuis failliet gaat. Kopers lopen risico omdat men veelal vooraf per bank moet betalen, voordat aankopen kunnen worden afgehaald. Verkopers lopen risico geen geld meer te ontvangen voor hun geveilde voorwerpen.

Daarnaast is rechtszekerheid voor professionals, zoals curatoren, van groot belang. Zij moeten – in geval van een faillissement van bijvoorbeeld een bedrijf – in korte tijd grote verkopen via een veiling laten organiseren. Rechtszekerheid voor verkopers is dan van groot belang. Borgstellingen door veilinghuizen zijn meestal niet mogelijk omdat ze een te groot financieel risico in zich dragen en in een te krap tijdsbestek moeten worden geregeld.

Dit is een heel zorgelijke ontwikkeling omdat hiermee zekerheden in het geding zijn. We zijn hierover in gesprek met onder meer de rechterlijke macht en insolventieadvocaten.

“Wij roepen de politiek op om snel maatregelen te nemen om een kwaliteitsrekening voor deze branche te onderschrijven. De bescherming van verkopers heeft grote prioriteit, daar maken we ons als Federatie sterk voor. Wij staan voor het bevorderen van een veilige markt voor iedereen, maar helaas wordt ons dit op het ogenblik onnodig moeilijk gemaakt”, aldus voorzitter a.i. mr. Paul Kerckhoffs.