Amsterdam/Haastrecht, 10 oktober 2018

De brancheorganisaties Federatie TMV en de Koninklijke VHOK gaan een meldpunt instellen voor valse kunst. Het vervalsen van kunst en het verkopen van valse kunst is strafbaar en daarmee dient korte metten te worden gemaakt. Het verschijnsel valse kunst kent meerdere groepen gedupeerden. Allereerst de kunstenaars zelf, van wie het werk wordt nagemaakt. Deze vervalsingen zijn in strijd met het auteursrecht van de kunstenaar, vertroebelen bij het publiek het beeld dat ze van het werk van de kunstenaar hebben en ze zorgen voor een negatieve beïnvloeding van diens markt. De tweede groep is de consument. Iedereen, kenner en niet-kenner, zou een kunstwerk moeten kunnen aankopen, zonder angst te hoeven hebben om met een vervalsing thuis te komen. Ook de kunsthandel wordt gedupeerd. Een markt die wordt vervuild door valse werken, krijgt te maken met een afnemend vertrouwen in die markt als geheel.

Al jaren is het de brancheorganisaties Federatie TMV en de VHOK een doorn in het oog dat er te weinig wordt gedaan om het vervaardigen en verhandelen van valse kunst tegen te gaan. De afgelopen twintig jaar hebben ze er met enige regelmaat op aangedrongen dat er meer aandacht kwam voor de bestrijding van valse kunst.

Het is van groot belang dat vanuit de kunsthandel inspanningen worden verricht om valse kunst terug te dringen. De twee organisaties hebben – samen met jurist en kunsthistoricus Antoon Ott van Bureau Artilaw, die zich al geruime tijd moet dit onderwerp bezighoudt – bekeken op welke manier zij kunnen bijdragen aan de bestrijding van de handel in valse kunst. Om aanbieders van valse kunst te kunnen aanpakken is het nodig dat politie en justitie weten waar deze stukken worden aangeboden én dat deze stukken vals zijn. Bovendien is het nodig dat aangifte wordt gedaan. Door een meldpunt voor valse kunst in te stellen kunnen kunstwerken, waarvan het vermoeden bestaat dat ze vals zijn, worden voorgelegd aan een onafhankelijk panel, onder meer bestaande uit leden van de Federatie TMV en de VHOK. Volgt uit hun oordeel dat het daadwerkelijk om vervalsingen gaat, dan kan aangifte worden gedaan, waarna politie en justitie aan zet zijn.

De Federatie TMV en de VHOK gaan de komende maanden uitwerken hoe het meldpunt precies wordt opgezet. Ze streven ernaar om het meldpunt begin 2019 actief te hebben, waarschijnlijk in de vorm van een website. Het meldpunt zal het in eerste instantie worden beperkt tot objecten die vallen onder het auteursrecht; dit betekent dat ze zijn gemaakt door nog levende kunstenaars of door kunstenaars die niet langer dan 70 jaar geleden zijn overleden. Mr. Paul Kerckhoffs (voorzitter a.i. Federatie TMV) en Robert Aronson (voorzitter VHOK) zijn verheugd dat beide organisaties door een gezamenlijke inspanning hopen te kunnen bijdragen aan een wezenlijke inperking van het aanbod van valse kunst.

Het team kunst en antiek criminaliteit van de Nationale politie, aan wie het initiatief is voorgelegd, juicht deze stap vanuit de branche van harte toe: “Met dit initiatief wordt het voor politie en justitie makkelijker om misstanden in de kunst- en antiekwereld aan te pakken.”