Zoeken in:

Opleiding

Taxateurs

Er zijn geen opleidingen voor makelaars en taxateurs.
De vereiste kennis is ervaringskennis, en die kan alleen in de praktijk worden opgedaan.

Hoe voldoende kennis op te doen?

  • praktijk-/werkervaring op het betreffende vakgebied, stages etc.
  • bezoeken van veilingen, beurzen, tentoonstellingen (de Federatie adviseert om tijdens de kijkdagen zoveel mogelijk zaken voor u zelf te beschrijven en te taxeren. Vervolgens kunnen in de catalogus de beschrijvingen worden vergeleken. Tijdens de veiling of nadien kunt u uw waarderingen vergelijken met de veilinguitslagen.
  • bestuderen van vakliteratuur
  • museumbezoek en het bezoeken van lezingen (voor de vakgebieden kunst, antiek en inboedelgoederen)

Makelaars

Het makelaarsexamen is hetzelfde als het taxateursexamen, maar kent daarnaast nog een extra examen waarin de juridische kennis (voornamelijk vermogensrecht) van de kandidaat wordt getoetst.

Veilinghouder

Het veilinghoudersexamens bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte.
Voor de kandidaat veilinghouder heeft de Federatie TMV een syllabus samengesteld, die als leerstof voor het (vaktechnische) theoretische gedeelte beschouwd kan worden.
Voor het praktijkgedeelte geldt hetzelfde als hierboven is aangegeven voor de taxateur namelijk ervaringskennis.

Literatuurlijst

De wijze waarop iemand ervaringskennis heeft opgedaan zal voor iedereen verschillend zijn. Literatuurstudie zal daar zeker een onderdeel van moeten zijn. De Federatie heeft daartoe voor vele examens een lijst van aanbevolen literatuur opgesteld.
Deze literatuurlijsten zijn op te vragen via het algemeen secretariaat.