Examens

Om u als taxateur te kunnen certificeren voor een bepaald vakgebied, dient u in bezit te zijn van het TMV-vakdiploma. Dit diploma ontvangt u als u het examen, georganiseerd door de Federatie TMV, met goed gevolg hebt afgelegd.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Afhankelijk van het vakgebied vindt het praktijkexamen op dezelfde dag als het theorie-examen plaats. Wat de kandidaat moet kennen en kunnen om het examen succesvol af te leggen staat omschreven in de zgn. toetsmatrijs.

Indien de kandidaat niet slaagt voor het theorie- en/of praktijkexamen, kan de kandidaat zich opgeven voor het herexamen.

Om kenbaar te maken dat u een bepaald examen wilt afleggen kunt u een e-mail sturen naar het algemeen secretariaat via info@federatie-tmv.nl. Examen kan alleen afgenomen worden indien het Kandidaat lidmaatschap is aangevraagd. De vereisten en het stappenplan kunt u vinden op de pagina Lidmaatschap.

Opleiding

Er zijn geen opleidingen voor makelaars en taxateurs. De vereiste kennis is ervaringskennis, en die kan alleen in de praktijk worden opgedaan.

Hoe voldoende kennis op te doen?

  • praktijk-/werkervaring op het betreffende vakgebied, stages etc;
  • bezoeken van veilingen, beurzen en tentoonstellingen;
  • bestuderen van vakliteratuur;
  • museumbezoek en het bezoeken van lezingen (voor de vakgebieden kunst, antiek en inboedelgoederen).

Toetsmatrijzen

Wat de kandidaat moet kennen en kunnen om het examen met succes te kunnen afleggen staat omschreven in de zgn. toetsmatrijs. De toetsmatrijs geeft het kennisniveau aan dat de Federatie TMV wenselijk acht voor taxateurs, makelaars en veilinghouders die na het behalen van het examen in aanmerking willen komen voor persoonscertificering van vakbekwaamheid.

Op dit moment is nog niet voor alle examens een toetsmatrijs beschikbaar. De meest opgevraagde beschikbare toetsmatrijzen zijn hieronder weergegeven.

Literatuurlijsten

Om voldoende kennis op te doen kunt u vakliteratuur bestuderen. De Federatie TMV heeft de volgende literatuurlijsten beschikbaar:

Literatuurlijsten op andere vakgebieden dan hierboven vermeld zijn niet beschikbaar bij de Federatie TMV.

Examengelden

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende tarieven (te vermeerderen met btw) van kracht:

Taxateursexamens
€ 1500,- bij 1 kandidaat
€ 1250,- bij 2 of meer kandidaten, mits werkzaam bij dezelfde onderneming
€ 750,- bij gedeeltelijk herexamen
€ 350,- juridisch examen makelaar

Veilinghoudersexamen
De kosten van het veilinghouders examen bedragen € 1250,- (te vermeerderen met btw) voor de syllabus incl. 1x theoretisch + 1x praktijkexamen.

De bedragen zijn exclusief btw en gelden per persoon.
Het examengeld dient voorafgaand aan een examen te worden voldaan. Er wordt daarvoor via e-mail een factuur toegezonden.

Examenreglement

Op alle examens is het examenreglement van toepassing. Daarnaast is de beoordeling van de onderdelen van het examen voor ieder vakgebied afzonderlijk geregeld in een ‘aanvulling op het examenreglement’. Deze aanvulling ontvangt u, indien relevant, na definitieve aanmelding.

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

Copyright © 2020

Federatie TMV

 

Om u als taxateur te kunnen certificeren voor een bepaald vakgebied, dient u in bezit te zijn van het TMV-vakdiploma. Dit diploma ontvangt u als u het examen, georganiseerd door de Federatie TMV, met goed gevolg hebt afgelegd.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Afhankelijk van het vakgebied vindt het praktijkexamen op dezelfde dag als het theorie-examen plaats. Wat de kandidaat moet kennen en kunnen om het examen succesvol af te leggen staat omschreven in de zgn. toetsmatrijs.

Indien de kandidaat niet slaagt voor het theorie- en/of praktijkexamen, kan de kandidaat zich opgeven voor het herexamen.

Om kenbaar te maken dat u een bepaald examen wilt afleggen kunt u een e-mail sturen naar het algemeen secretariaat via info@federatie-tmv.nl. Examen kan alleen afgenomen worden indien het Kandidaat lidmaatschap is aangevraagd. De vereisten en het stappenplan kunt u vinden op de pagina Lidmaatschap.

Opleiding

Er zijn geen opleidingen voor makelaars en taxateurs. De vereiste kennis is ervaringskennis, en die kan alleen in de praktijk worden opgedaan.

Hoe voldoende kennis op te doen?

  • praktijk-/werkervaring op het betreffende vakgebied, stages etc;
  • bezoeken van veilingen, beurzen en tentoonstellingen;
  • bestuderen van vakliteratuur;
  • museumbezoek en het bezoeken van lezingen (voor de vakgebieden kunst, antiek en inboedelgoederen).

Toetsmatrijzen

Wat de kandidaat moet kennen en kunnen om het examen met succes te kunnen afleggen staat omschreven in de zgn. toetsmatrijs. De toetsmatrijs geeft het kennisniveau aan dat de Federatie TMV wenselijk acht voor taxateurs, makelaars en veilinghouders die na het behalen van het examen in aanmerking willen komen voor persoonscertificering van vakbekwaamheid.

Op dit moment is nog niet voor alle examens een toetsmatrijs beschikbaar. De meest opgevraagde beschikbare toetsmatrijzen zijn hieronder weergegeven.

Literatuurlijsten

Om voldoende kennis op te doen kunt u vakliteratuur bestuderen. De Federatie TMV heeft de volgende literatuurlijsten beschikbaar:

Literatuurlijsten op andere vakgebieden dan hierboven vermeld zijn niet beschikbaar bij de Federatie TMV.

Examengelden

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende tarieven (te vermeerderen met btw) van kracht:

Taxateursexamens
€ 1500,- bij 1 kandidaat
€ 1250,- bij 2 of meer kandidaten, mits werkzaam bij dezelfde onderneming
€ 750,- bij gedeeltelijk herexamen
€ 350,- juridisch examen makelaar

Veilinghoudersexamen
De kosten van het veilinghouders examen bedragen € 1250,- (te vermeerderen met btw) voor de syllabus incl. 1x theoretisch + 1x praktijkexamen.

De bedragen zijn exclusief btw en gelden per persoon.
Het examengeld dient voorafgaand aan een examen te worden voldaan. Er wordt daarvoor via e-mail een factuur toegezonden.

Examenreglement

Op alle examens is het examenreglement van toepassing. Daarnaast is de beoordeling van de onderdelen van het examen voor ieder vakgebied afzonderlijk geregeld in een ‘aanvulling op het examenreglement’. Deze aanvulling ontvangt u, indien relevant, na definitieve aanmelding.