Ethiek

Certificering van vakbekwaamheid

Taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken vervullen een belangrijke rol bij taxaties en aan- en verkoopbemiddeling van objecten. Het is essentieel dat u kunt vertrouwen op de deskundigheid van hun specialisme.

Waarom certificering van vakbekwaamheid?

Federatie TMV werd in 1951 opgericht. Wie zich bij de federatie wilde aansluiten moest eerst een zwaar vakexamen afleggen. Vestigingseisen waren wettelijk geregeld en de beëdigde makelaars en taxateurs genoten titelbescherming. In 1996 werd door de overheid de veilinghoudervergunning afgeschaft vanwege de ’deregulering van het bedrijfsleven’.

Enige jaren later verviel ook de mogelijkheid tot beëdiging van taxateurs en makelaars. Sindsdien kan iedereen zich makelaar of taxateur noemen of zich als veilinghouder vestigen en is er geen enkele waarborg meer voor deskundigheid. Voor de leden van Federatie TMV werd het toen noodzakelijk om op een andere manier hun vakbekwaamheid voor het publiek kenbaar te maken.

In januari 2002 spraken zij zich daarom uit voor certificering van hun vakbekwaamheid. Dit leidde tot oprichting van de Stichting tot Bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken. Samen met de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid Hobéon SKO werd er een certificeringssysteem voor deze beroepsgroepen ontwikkeld: Systeem SRZ (systeem roerende zaken).

Vanaf nu kunnen taxateurs, makelaars en veilinghouders door middel van hun persoonsgebonden certificaat zichtbaar maken dat zij vakbekwaam zijn.

Toezicht op behoud van het hoge niveau van vakbekwaamheid

Om dit persoonsgebonden certificaat te behouden en lid te blijven van de federatie moeten de certificaathouders iedere vijf jaar aantonen dat hun kennis en kunde op peil is.

Zo bewaakt Federatie TMV het constante hoge niveau van vakbekwaamheid van haar taxateurs, makelaars en veilinghouders.

Wie kunnen gecertificeerd worden?

De huidige eisen voor certificatie zijn te vinden in de Regelingen SRZ. Daarin staat onder meer dat wie in aanmerking wil komen voor certificatie dient te beschikken over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij/zij met goed gevolg een vakbekwaamheidexamen heeft afgelegd. Het merendeel van de vakbekwaamheidsexamens wordt georganiseerd door Federatie TMV.

Voor certificatie kunnen kandidaten zich wenden tot Hobéon SKO.

Klachten

De leden van Federatie TMV zijn als Registertaxateur, Registermakelaar en/of Registerveilinghouder opgenomen in een van de Registers van Federatie TMV. Dit betekent dat ze zich dienen te houden aan de reglementen en protocollen van Federatie TMV. Daarmee zijn de leden onderworpen aan tuchtrechtspraak.

De tuchtrechtspraak is onafhankelijk van Federatie TMV en is ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ).

Dat betekent dat een lid individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het Tuchtcollege van de Stichting KRZ.

Het Tuchtcollege is onafhankelijk van Federatie TMV en kent een eigen bestuur, statuten en reglementen. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het Reglement Tuchrechtspraak Aangesloten Organisaties.

Hoe dient u een klacht in?

Van een lid mag u kwaliteit en ethisch handelen verwachten.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde dienst van een lid? Meent u dat het lid zich niet gehouden heeft aan het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV? En komt u er met het lid niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting KRZ. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk Tuchtcollege.

Belangrijk!

Het Tuchtcollege behandelt enkel zaken die de ethiek raken. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een (vermeend) doen of nalaten in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV. Kwesties van civielrechtelijke aard zijn niet klachtwaardig en dienen op een andere manier te worden opgelost. 

Het Tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van een getaxeerd object. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het Tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het Tuchtcollege het lid niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen. Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

Contact

U kunt een klacht indienen bij de Stichting KRZ. Voor meer informatie, zie www.stichtingkrz.nl

Federatie van Taxateurs

Makelaars en Veilinghouders

in roerende zaken

TMV Linkedin

Nationale Dag van Waarde

 

Postbus 43

2850 AA Haastrecht

K.v.K. Amsterdam 40530226

 

Copyright © 2022

Federatie TMV

 

About the Federation 

 

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

 

Fotografie: iStockphoto, Getty images, Sophie Eekman en Federatie TMV

Design en realisatie: Faam

Waarom certificering van vakbekwaamheid?

Federatie TMV werd in 1951 opgericht. Wie zich bij de federatie wilde aansluiten moest eerst een zwaar vakexamen afleggen. Vestigingseisen waren wettelijk geregeld en de beëdigde makelaars en taxateurs genoten titelbescherming. In 1996 werd door de overheid de veilinghoudervergunning afgeschaft vanwege de ’deregulering van het bedrijfsleven’.

Enige jaren later verviel ook de mogelijkheid tot beëdiging van taxateurs en makelaars. Sindsdien kan iedereen zich makelaar of taxateur noemen of zich als veilinghouder vestigen en is er geen enkele waarborg meer voor deskundigheid. Voor de leden van Federatie TMV werd het toen noodzakelijk om op een andere manier hun vakbekwaamheid voor het publiek kenbaar te maken.

In januari 2002 spraken zij zich daarom uit voor certificering van hun vakbekwaamheid. Dit leidde tot oprichting van de Stichting tot Bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken. Samen met de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid Hobéon SKO werd er een certificeringssysteem voor deze beroepsgroepen ontwikkeld: Systeem SRZ (systeem roerende zaken).

Vanaf nu kunnen taxateurs, makelaars en veilinghouders door middel van hun persoonsgebonden certificaat zichtbaar maken dat zij vakbekwaam zijn.

Toezicht op behoud van het hoge niveau van vakbekwaamheid

Om dit persoonsgebonden certificaat te behouden en lid te blijven van de federatie moeten de certificaathouders iedere vijf jaar aantonen dat hun kennis en kunde op peil is.

Zo bewaakt Federatie TMV het constante hoge niveau van vakbekwaamheid van haar taxateurs, makelaars en veilinghouders.

Wie kunnen gecertificeerd worden?

De huidige eisen voor certificatie zijn te vinden in de Regelingen SRZ. Daarin staat onder meer dat wie in aanmerking wil komen voor certificatie dient te beschikken over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij/zij met goed gevolg een vakbekwaamheidexamen heeft afgelegd. Het merendeel van de vakbekwaamheidsexamens wordt georganiseerd door Federatie TMV.

Voor certificatie kunnen kandidaten zich wenden tot Hobéon SKO.

Klachten

De leden van Federatie TMV zijn als Registertaxateur, Registermakelaar en/of Registerveilinghouder opgenomen in een van de Registers van Federatie TMV. Dit betekent dat ze zich dienen te houden aan de reglementen en protocollen van Federatie TMV. Daarmee zijn de leden onderworpen aan tuchtrechtspraak.

De tuchtrechtspraak is onafhankelijk van Federatie TMV en is ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ).

Dat betekent dat een lid individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het Tuchtcollege van de Stichting KRZ.

Het Tuchtcollege is onafhankelijk van Federatie TMV en kent een eigen bestuur, statuten en reglementen. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het Reglement Tuchrechtspraak Aangesloten Organisaties.

Hoe dient u een klacht in?

Van een lid mag u kwaliteit en ethisch handelen verwachten.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde dienst van een lid? Meent u dat het lid zich niet gehouden heeft aan het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV? En komt u er met het lid niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting KRZ. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk Tuchtcollege.

Belangrijk!

Het Tuchtcollege behandelt enkel zaken die de ethiek raken. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een (vermeend) doen of nalaten in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV. Kwesties van civielrechtelijke aard zijn niet klachtwaardig en dienen op een andere manier te worden opgelost. 

Het Tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van een getaxeerd object. Het Tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het Tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het Tuchtcollege het lid niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen. Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

Contact

U kunt een klacht indienen bij de Stichting KRZ. Voor meer informatie, zie www.stichtingkrz.nl