Beste allen,

In 2017 heb ik de uitdaging als onafhankelijk voorzitter ad interim onder voorwaarden aanvaard en wel voor twee jaar. Vandaag, na vier jaar, voel ik – mede gevoed door gezondheidsomstandigheden – de noodzaak om terug en vooruit te blikken, en de stand van zaken te evalueren. Blijkbaar heb ik in april 2021 tijdens de algemene ledenvergadering iets te voorbarig gereageerd. 

Organisatorisch hebben we wel alle slagen gemaakt die nodig waren om gestructureerd te zijn als een volwaardige beroepsorganisatie. Er werden ferme stappen gezet voor het verder naar buiten gaan als kennis- en kwaliteitsorganisatie. TMV is mijns inziens compliant en klaar voor de toekomst.

We hebben dit samen bereikt en hier mogen we best wel trots op zijn. Het huis is op orde, we lopen in de pas. Ons zeventigjarig jubileum later op het jaar is een excellent moment om hiermee naar buiten te treden en dit te vieren.

Ik kwam als een soort tussenoplossing om de transitie te maken en dat klopte toen. Als notaris, weliswaar met affiniteit voor kunst en voor het taxatievak, ben ik in dit en het volgende stadium echter niet langer de juiste man op de juiste plaats. Ik ben de laatste tijd tot het besef gekomen dat ik te weinig in het feitelijke vak zit om voor jullie de voorzitter te zijn die nu nodig is om de laatste verfijningen door te voeren o.a. gericht op de externe marketing.

Voor die verdere uitrol is mijns inziens trouwens ook ondersteuning noodzakelijk door een bezoldigd en professioneel management.

Na rijp beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat het – rekening houdend met bovenstaande – inderdaad het beste is dat ik mijn functie als voorzitter ad interim en als lid van het bestuur neerleg en dit met onmiddellijke ingang.

Dit is voor mij een moeilijk besluit, want mijn hart ligt bij de TMV. Mijn affiniteit met kunst in combinatie met mijn juridische kennis heb ik, zoals jullie weten, steeds met veel plezier voor een ieders ingezet. Ik heb echter alle vertrouwen in het huidige bestuur dat ook daadwerkelijk uit de sector komt en voor gepaste opvolging kan zorgen.

Graag wil ik ook het bestuur bedanken voor hoe we in teamverband hebben kunnen werken. Hierbij wil ik Antoon Ott en het algemeen secretariaat niet onvermeld laten, voor hun inzet en ondersteuning, want dankzij hen is dit alles mede mogelijk gemaakt.

Met vriendelijke groet 

Mr. Paul Kerckhoffs