Zoeken in:

Algemene voorwaarden

De Federatie TMV heeft voor haar leden adviesvoorwaarden opgesteld. In de algemene voorwaarden is alles geregeld wat van belang is in de relatie tussen de klant en de makelaar, de taxateur of de veilinghouder. Het gebruik van deze algemene (advies)voorwaarden wordt geadviseerd door de Federatie TMV, maar de leden mogen ook eigen voorwaarden opstellen. Als de leden eigen voorwaarden hanteren, zijn deze wel door de Federatie getoetst aan een aantal eisen die op het belang van de klantgericht zijn.

Klik hier om naar de Algemene Voorwaarden te gaan.

Let op:
Als u zelf bepalingen aanpast en verandert in de Algemene Voorwaarden, kan de depotdatum en het nummer niet gebruikt worden. Deze gelden namelijk niet meer op het moment dat de voorwaarden worden gewijzigd. Als u de Algemene Voorwaarden aanpast, dan mag daarop ook het TMV-logo niet meer worden opgenomen, evenmin als enige verwijzingen naar de Federatie TMV dan ook.

Voor leden van de Federatie TMV zijn ook Word documenten beschikbaar van de Algemene Voorwaarden.