Zoeken in:

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Roel Cazemier heeft op zaterdag 31 december 2016 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw G. Jager uit Schoonhoven. Gemke Jager is aspirant lid van de Federatie TMV

Mevrouw Jager heeft begin 2016 afscheid genomen als directeur van het Schoonhovense Zilvermuseum en stopt nu met een deel van haar nevenactiviteiten. Mevrouw Jager heeft in de 33 jaar dat ze aan het Zilvermuseum verbonden was het museum door vele transities geleid. Zij was een ware ambassadeur voor het museum en het zilverambacht. Mevrouw Jager zat in vele commissies, verenigingen en comités om het ambacht en daarmee hetZilvermuseum te promoten.

Mevrouw Jager heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor de inwoners van de Zilverstad. Haar inzet is van zeer grote waarde voor onze samenleving. Mevrouw Jager wordt benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt de onderscheiding uitgereikt tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven.

Bron: Stichting Nationale Zilverdag

Terug naar het overzicht