Zoeken in:

Lidmaatschap Veilinghouder

Vereisten

Wanneer men opgenomen wil worden als Veilinghouder in het betreffende register van de Federatie TMV is er een aantal basiseisen. Men dient in het bezit te zijn van een vakdiploma (zie examens) én een geldig certificaat van Hobéon. Voor het lidmaatschap als veilinghouder is aanvullend ook nog een fotokopie/scan van een geldig paspoort of rijbewijs (voor- en achterzijde) en het bewijs van vakbekwaamheid vereist. Bij voorkeur eveneens toesturen:

  • Een recent uittreksel uit het handelsregister
  • Een exemplaar van de door aanvrager gebruikelijk gehanteerde algemene inbrengvoorwaarden*
  • Een exemplaar van de door aanvrager gebruikelijk gehanteerde algemene verkoopvoorwaarden*
  • Bewijsstukken van de oprichtingsakte Stichting Derdengelden* en de bijbehorende overeenkomst tot afzondering van derdengelden alsmede opgave van het bijbehorende rekeningnummer bij een bankinstelling.

* Op de pagina van veilinghouders wordt dit nader toegelicht.

Het aanvraagformulier voor opname dient ingevuld retour gestuurd te worden tezamen met een kopie van het vakdiploma, het certificaat, een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) en de overige gevraagde documenten. Dit kan per mail aan info@federatie-tmv.nl of per post aan Federatie TMV, Postbus 43, 2850 te Haastrecht.
Aanvragen die niet volledig zijn of niet voorzien van de gevraagde documenten, worden niet in behandeling genomen.

Procedure

Zodra het aanvraagformulier binnen is op het secretariaat zal het voorgenomen lidmaatschap kenbaar gemaakt worden bij het bestuur. Het bestuur krijgt 1 week de gelegenheid een eventueel bezwaar in te dienen. Wanneer er geen bezwaren zijn, wordt het lidmaatschap voorgehangen bij de leden van de TMV. Zij krijgen 3 weken de tijd om een eventueel bezwaar in te dienen. Indien ook vanuit de leden geen bezwaar is binnengekomen, zal het lidmaatschap een feit zijn. Dit wordt vanuit het secretariaat schriftelijk bevestigd.
Mocht er wel een bezwaar kenbaar gemaakt worden op een voorgenomen lidmaatschap, dan wordt er een procedure van hoor en wederhoor opgestart. Zowel de bezwaarmaker als het aspirant lid wordt gehoord. Na het verzamelen van voldoende informatie hieromtrent zal er een definitieve beslissing over het wel of niet toelaten tot de federatie genomen worden door het hoofdbestuur.

Entreegeld

Voor het lidmaatschap van de Federatie TMV is entreegeld verschuldigd. Dit eenmalige bedrag bedraagt € 90,75 (inclusief BTW) en wordt samen met de contributrie in rekening gebracht. Meer informatie over contributie en voorwaarden treft u hier aan.