Zoeken in:

Contributie en Voorwaarden

Voor 2018 gelden de navolgende bedragen welke zijn goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 19 januari 2015 (excl. BTW, per jaar, per certificaat):

Aspirant lidmaatschap € 200,- **
Regulier lidmaatschap * € 400,- **
Begunstiger € 120,-

* Wanneer een lid zowel taxateur en/of makelaar als veilinghouder is, wordt 2 x € 400,- in rekening gebracht en eenmalig entreegeld.

** Dit bedrag is exclusief het eenmalig verschuldigde entreegeld à € 90,75 (€ 75,- + € 15,75 BTW) . Bij omzetting van aspirant naar regulier lidmaatschap komt het entreegeld te vervallen.

De genoemde contributie is voor een heel kalenderjaar. Wanneer een (aspirant) lid toetreedt gedurende het jaar, wordt er de volgende staffel gehanteerd:

Aanmelding in het eerste kwartaal: 100%
Aanmelding in het tweede kwartaal: 75%
Aanmelding in het derde kwartaal: 50%
Aanmelding in het vierde kwartaal: 25%