Zoeken in:

Aspirant lidmaatschap

Men kan zich aanmelden als aspirant lid wanneer men nog niet voldoet aan de eisen die aan het regulier lidmaatschap gesteld worden, maar door middel van studie zich de kennis eigen maakt, die gewenst is om deel te nemen aan door de Federatie TMV georganiseerde examens voor taxateur/makelaar op de diverse vakgebieden. De kandidaat wordt dan in de sectie geplaatst van het vakgebied waar hij/zij examen in wil doen. Een aspirant lid dient binnen 3 jaar na aanmelding het vakexamen met positief resultaat te hebben afgelegd waarna hij/zij het regulier lidmaatschap kan aanvragen. De aspirant kandidaat wordt niet opgenomen in de openbare registers van de Federatie en hij/zij heeft geen stemrecht tijdens vergaderingen. Voor het overige is het kandidaatschap gelijk aan een regulier lidmaatschap.
Daarnaast kent men bij de sectie Juwelen, goud en zilverwerken mentoren die aspirant-leden met raad en daad bijstaan en zo mogelijk een proefexamen organiseren om te bezien op welk niveau het aspirant lid staat in verhouding tot de examenstof.

Of iemand als aspirant-lid wordt toegelaten is afhankelijk van diens kennisniveau en ervaring. Onderdeel van de toelatingsprocedure kan zijn een gesprek met een lid van de sectie waar het vakgebied onder valt.

Het aanvraagformulier dient samen met een kopie van het paspoort of rijbewijs en bij voorkeur een cv naar het algemeen secretariaat gestuurd te worden. Dit kan per mail aan info@federatie-tmv.nl of per post aan Federatie TMV, Postbus 43, 2850 te Haastrecht. Voor het lidmaatschap van de Federatie TMV is entreegeld verschuldigd. Dit eenmalige bedrag bedraagt € 90,75 (inclusief BTW) en wordt samen met de contributie in rekening gebracht. Meer informatie over contributie en voorwaarden treft u hier aan.