Zoeken in:

Examengelden

  • De examengelden in onderstaande tabel zijn van kracht met ingang van 1-1-2017.
  • De bedragen zijn exclusief BTW en gelden per persoon.
  • Het examengeld dient voorafgaand aan een examen te worden voldaan. Er wordt daarvoor via mail een factuur toegezonden.
(her) theorie examen taxateur € 750,-
(her) praktijk examen taxateur € 750,-

(her) theorie examen veilinghouder incl. syllabus voor veilinghouders

€ 750,-

(her) praktijk examen veilinghouder € 750,-