Zoeken in:

Volgrecht

Hierbij treft u een verwijzing aan naar de officiële brief van de minister OCW, Jet Bussemaker aan de Tweede kamer inzake het volgrecht:

Download Kamerbrief over het volgrecht

Deze brief en conclusie van de minister is mede tot stand gekomen na raadpleging van bureau Artilaw en de gehele Nederlandse kunsthandel en Veilingwereld (met name te noemen KVHOK, NGA en TMV).

Conclusie van de minister:
‘’...Gelet op hetgeen hierboven en in de toelichting bij de implementatiewet van de Volgrechtrichtlijn is overwogen, zie ik geen aanleiding om de nationale regelgeving omtrent het volgrecht te willen herzien. Evenmin zijn er voornemens bekend van de Europese Commissie om op korte termijn te komen tot een herziening van de Volgrechtrichtlijn’’.

Dit betekent onder meer dat de drempel van € 3.000 waaronder het volgrecht niet van toepassing is gehandhaafd blijft.

Bron: Federatie TMV

Terug naar het overzicht