Zoeken in:

Planning TMV 2017 gereed

De planning voor 2017 is gereed en in de agenda verwerkt.

Naast de ledenbijeenkomsten staan ook de examendata in de agenda vermeld. Een korte toelichting op de planning voor wat betreft de examendata:

  • Zoals vermeld in het examenreglement staan alle examendata onder voorbehoud, omdat men hierin afhankelijk is van het aantal aanmeldingen;
  • De praktijkexamens zijn daarnaast niet op een concrete dag gepland, maar in een bepaalde maand: in 2017 zijn dit de maanden juni en december. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat eerst het theorie-examen behaald dient te worden alvorens men zich op kan geven voor een praktijkexamen;
  • Wanneer u interesse heeft in een theorie of praktijkexamen, vul dan het aanvraagformulier in dat terug te vinden is op de volgende pagina http://www.federatie-tmv.nl/examens/examen.

Bron: Federatie TMV

Terug naar het overzicht